Prezentacije sa predavanja

10.10.2003 Uvodno predavanje RA Pr01.ppt
17.10.2003 Istorijat računarskih arhitektura RA Pr02.ppt
24.10.2003 ISA - Arhitektura skupa instrukcija RA Pr03.ppt
31.10.2003 Ogledna arhitektura RA Pr04.ppt
07.11.2003 Hazardi RA Pr05.ppt
14.11.2003 Statičko predviđanje grananja RA Pr06.ppt
05.12.2003 ILP - Paralelizam na nivou instrukcija RA Pr07.ppt