Prezentacije sa predavanja

08.10.2003 Uvodno predavanje - istorijat digitalnih računara DR-pred01.ppt
15.10.2003 Brojni sistemi DR-pred02.ppt
22.10.2003 Računarska logika DR-pred03.ppt
29.10.2003 Logičke strukture DR-pred04.ppt
05.11.2003 Sekvencijalne strukture DR-pred05.ppt
12.11.2003 Sinteza sekvencijalnih kola DR-pred06.ppt
19.11.2003 Ogledni procesor DR-pred07.ppt
03.12.2003 Sekvenciranje mikroinstrukcija DR-pred08.ppt